Övriga utredningar

Här presenteras utredningar som gjordes innan huvudstudien.

- Rapport miljöteknisk markundersökning, Phylatterion 31, Ramböll, 2009-12-14  (PDF-dokument, 2,8 MB)

- PM miljöteknisk markundersökning, Phylatterion 31, Ramböll, 2009-12-14  (PDF-dokument, 182 kB)

- Inventering av miljöstörande ämnen i Trebolits byggnader, Trelleborg, prime project ab, 2009-02-12  (PDF-dokument, 3,3 MB)

- MIFO inventering utförd av Länsstyrelsen i Skåne län, skannad utskrift från 2009-02-25  (PDF-dokument, 8,6 MB)

- Underlag för anmälan – marksanering kv Phylatterion 17, PNB Entreprenad AB, 2003-09-26  (PDF-dokument, 11,2 MB)

- Trebolit AB, Provborrning under produktionsbyggnad, PNB Entreprenad AB, 2003-08-28  (PDF-dokument, 1,2 MB)

- Trebolit AB, Karaktärisering, teknikanpassning och åtgärdsförslag, PNB Entreprenad AB, 2002-11-05 (PDF-dokument, 11 MB)

- Trebolit, Miljöprovtagning av jord under fd centrallagret, Scandiaconsult Sverige AB, 2002-07-05 (PDF-dokument, 972 kB)

- Trebolit, Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder, Scandiaconsult Sverige AB, 2001-12-13 (PDF-dokument, 17,4 MB)

- Trebolit, Interpolation av PAH-förorening, Scandiaconsult Sverige AB, 2001-11-19 (PDF-dokument, 1,3 MB)

- Miljöteknisk markundersökning, Laboratoriebyggnad, Trebolit, Ståstorpsgatan Trelleborg, Scandiaconsult Sverige AB, 2000-10-20, rev. 1 2001-05-11, inkl. bl.a. bilaga 5 Historiska källor och bilaga 10 PM provpumpning (PDF-dokument, 12 MB)

- Miljöteknisk markundersökning, Produktionslokaler, Trebolit, Ståstorpsgatan Trelleborg, Scandiaconsult Sverige AB, 2001-04-11, rev. 1 2001-05-11 (PDF-dokument, 10,2 MB)

- Trebolit, Uppdatering och sammanfattning av föroreningsbild, Scandiaconsult Sverige AB, 2001-04-19 (PDF-dokument, 15,4 MB)

- Miljöteknisk markundersökning, Fd centrallager på kvarteret Phylatterion, Scandiaconsult Sverige AB, 2000-12-22 (PDF-dokument, 9,3 MB)

- Rapport avseende miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning, Trebolit, Ståstorpsgatan, Trelleborg, Scandiaconsult Sverige AB, 2000-04-27 (PDF-dokument, 14 MB)

- Program för kompletterande undersökningar, Trebolit, Ståstorpsgatan, Trelleborg, Scandiaconsult Sverige AB, 2000-04-25 (PDF-dokument, 3,8 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?