Phylatterion 31

Phylatterion AB bedrev i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tillverkning av diverse olika destillations- och andra kemiska produkter inom fastigheten Phylatterion 31.

Marken inom fastigheten har konstaterats vara kraftigt förorenad. Statligt bidrag har beviljats för förberedelseåtgärder under åren 2018-2021 som sedan ska ligga till grund för en sanering.

Fastigheten undersöktes och utreddes i en sk huvudstudie. I flikarna till vänster kan du hämta rapporterna från huvustudien samt de ovriga utredningar som tagits fram.    

Hjälpte informationen på den här sidan dig?