Västervång nordost

Markanvisning för Västervång nordost i Trelleborgs tätort.

Västervång nordost är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort, precis i kanten mellan staden och landsbygden. I projektet planeras för flerbostadshus, radhus, fribyggartomter och förskola. Markanvisningen avser ett kvarter för radhus.

Bilagor

Bilaga 1 - Inbjudan markanvisning (PDF-dokument, 1,1 MB)
Bilaga 2 - Inspirationsbilder (PDF-dokument, 4,2 MB)
Bilaga 3 - Parkkvarteret PDF (PDF-dokument, 261 kB)
Bilaga 4 - Parkkvarteret DWG
Bilaga 5 - Detaljplanebeskrivning DP233  (PDF-dokument, 9,5 MB)
Bilaga 6 - Detaljplanekarta DP230 PDF (PDF-dokument, 4,3 MB)
Bilaga 7 - Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik, 170331  (PDF-dokument, 1,7 MB)
Bilaga 8 - Arkeologisk förundersökning, Rapport 2013:128  (PDF-dokument, 2,3 MB)
Bilaga 9 - Dagvattenutredning PM, 181022  (PDF-dokument, 4,2 MB)
Bilaga 10 - Bullerutredning PM, 181015  (PDF-dokument, 852 kB)
Bilaga 11 - Parkeringsnorm (PDF-dokument, 22,3 MB) (Revideringen finns längst ner i dokumentet)
Bilaga 12 - Hållbarhetspolicy (PDF-dokument, 433 kB)
Bilaga 13 - Riktlinjer och policy för kommunala markanvisningar (PDF-dokument, 1,3 MB)

Frågor/svar

Fråga 1:

Finns plankartan för området bilagd?

Svar 1:

Då samrådskartan ska ändras inför granskningen har vi valt att inte lägga den som en bilaga. I Bilaga 3-4 finns området som markanvisas och i bilaga 1 beskrivs de förutsättningar som kommer att gälla för området.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?