Skegrie öster

I projektet Skegrie öster planeras cirka 200 nya bostäder, nya grönområden, ny idrottshall samt nytt skolområde med både skola och förskola. De flesta av bostadstomterna väntas bli klara att bygga på till sommaren 2018.

I projektet Skegrie öster planeras förutom 200 bostäder även ett skolområde med ny förskola, ny idrottshall och tillbyggnad av Skegrie skola.
Foto: Mono Arkitekter Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika I projektet Skegrie öster planeras förutom 200 bostäder även ett skolområde med ny förskola, ny idrottshall och tillbyggnad av Skegrie skola.

I Skegrie arbetar just nu Trelleborgs kommun med att anlägga vägar och bostadstomter för projektet Skegrie öster. Området ligger öster om den ortsbebyggelse som redan finns i Skegrie.

200 nya bostäder och ett naturområde

Bostadsområdet innebär cirka 200 nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Öster om det nya bostadsområdet anlägger kommunen ett naturområde med grönytor, dike och en lekplats.

De flesta av de nya bostadstomterna väntas bli klara att bygga på till sommaren 2018. Inflyttning kan påbörjas tidigast 2019.

Trelleborgs kommuns arbete med att anlägga vägar och bostadstomter inom Skegrie öster startade i mitten på oktober 2017. Arbetet utförs av Skanska Sveriges avdelning Väg och Anläggning Syd, på uppdrag av Trelleborgs kommun.

Det kommer även bli ett dagvattenmagasin söder om Skegrie byaväg, som ska ta hand om dagvattnet i området. Man utför också arbeten på väg 628 för att höja trafiksäkerheten.

Utbyggnad av Skegrie skolområde

Trelleborgs kommun planerar även bygga en ny idrottshall och en ny förskola i området. I anslutning till området pågår det också en utbyggnad av Skegries skola som har elever upp till årskurs 6.

Utbyggnaden av Skegrie skola väntas vara klar hösten 2018. Nya idrottshallen väntas vara klar januari 2019, och ny förskola våren 2019.

Arbetet med skolans område påbörjades i början av 2017 och utförs av MVB, på uppdrag av Trelleborgs kommun.

Bilden nedan: Planerad ny förskola i Skegrie öster.
Planerad förskola i Skegrie öster.
Klicka här för att se större bild. (Bild, 404 kB)

Bilden nedan: Planerad tillbyggnad av Skegrie skola.
Planerad tillbyggnad av Skegrie skola.
Klicka här för att se större bild. (Bild, 406 kB)

Bilden nedan: Planerad ny idrottshall i Skegrie öster.
Planerad ny idrottshall på skolområdet i Skegrie öster.
Klicka här för att se större bild. (Bild, 366 kB)

Har du frågor om Skegrie öster?

Tveka inte att höra av dig till någon av oss på Trelleborgs kommun:

Marie Frid, exploateringsingenjör. Telefon: 0410-73 33 11.
E-post:

Ylber Zeqiri, projektledare entreprenad. Telefon: 0410-73 33 78.
E-post:

Exploatörer i området

Trelleborgs kommun planerar att sälja mark för flerbostadshus inom området till BoKlok, Trelleborgshem och GBJ Construction samt mark för radhus till 1:a Villan, Theanders Bygg & Fastighetsförvaltning, ERH Eco Ready House och Veidekke.

Se en kartillustration med exploatörerna i området Skegrie öster (PDF-dokument, 234 kB)

Småhustomterna inom området kommer att fördelas via kommunens tomtkö.
Läs mer om Trelleborgs kommuns tomtkö

Kontakta exploatörerna

Flera exploatörer planerar bygga i området Skegrie öster. Nedan hittar du kontaktuppgifter till dem.

1:a Villan

Första Villans logga.Har du frågor om Första villans planerade bostäder kan du kontakta dem via e-post till , eller via telefon på 040-10 71 70 .
Besök 1:a villans hemsida för att läsa mer

BoKlok

BoKloks loggaHar du frågor om BoKloks planerade bostäder kan du kontakta Martin Berggren via e-post till : , eller via telefon på 010-449 27 76.
Läs mer om projektet på BoKloks hemsida

Trelleborgshem

Trelleborgshems loggaVid frågor om Trelleborgshems planerade bostäder kan du kontakta dem via e-post till , eller via telefon på 0410-190 50.
Besök Trelleborgshems hemsida för att läsa mer

Veidekke Bostad

HVeidekke Bostads loggaar du frågor om Veidekkes Bostads planerade bostäder kan du kontakta dem via e-post till , eller via telefon på 046-19 94 42.
Besök Veidekke Bostads hemsida för att läsa mer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?