Övre och Stadsparkskvarteren

Vill du vara med och utveckla Övre och Stadsparkskvarteren i centrala Trelleborg?

Trelleborgs kommun bjuder in till markanvisning för etapp 1A och 1B i projektet Övre och Stadsparkskvarteren. Området är beläget endast ett stenkast ifrån Stadsparken och Stortorget. En promenad till
centralstationen tar cirka 8 minuter.

Fullt utbyggt beräknas området innehålla ca 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser inom området.
Kommunens avsikt är också att bygga en förskola inom området samt att utöka Stadsparken. I och med områdets centrala läge finns redan all tänkbar service på plats inom promenadavstånd.

Trelleborgs kommun har arbetat fram ett planprogram för området som antogs våren 2018 av kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet för de första etapperna inom området har påbörjats med planerat samråd i september 2018.

Intresseanmälan ska skickas till kommunen senast den
12 oktober 2018.

Tillvägagångssätt för intresseanmälningen, se "Projektbeskrivning Övre" nedan.

Bilagor

Projektbeskrivning Övre (PDF-dokument, 444 kB)
Presentation från informationsmötet (PDF-dokument, 846 kB)
Bostadsförsörjningsprogram (PDF-dokument, 18,2 MB)
Klimat och energi (PDF-dokument, 3,9 MB)
Parkeringsnorm (PDF-dokument, 7 MB)
Parkeringsstrategi (PDF-dokument, 8,9 MB)
Planprogram (PDF-dokument, 16 MB)
Kvalitetsindikatorer (PDF-dokument, 119 kB)
Riktlinjer för markanvisning (PDF-dokument, 1,3 MB)
Trafikbuller (PDF-dokument, 3 MB)
Marknadsanalys Trelleborg och Övre stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 1,5 MB)
Presentation 2 från informationsmötet (PDF-dokument, 26,2 MB)
Presentation 3 från informationsmötet (PDF-dokument, 12,1 MB)
Övre modell
Trelleborg Övre
DP 234 - samråd.dwg
DP 243 - samråd.dwg

Detaljplanerna

DP234 - Detaljplan för Signalen 19 m.fl. "Gasverket"
DP243 - Detaljplan för Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken"

Kontaktuppgifter

Mårten Olsson
Mark- och exploateringschef
marten.olsson@trelleborg.se
0410 - 73 38 49

Viktor Rosengren
Mark- och exploateringsingenjör
viktor.rosengren@trelleborg.se
0410 - 73 45 14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?