Avslutade markanvisningar

Här presenteras kommunens avslutade markanvisningar.

Granlunda

Trelleborgs kommun avser sälja del av fastigheten Trelleborg Östervång 1:77 planlag för bostadsändamål, radhus. Fastigheten ligger i stadsdelsområdet Granlunda. Området kommer genom anbudförfarande markanvisas till en byggherre. Information om hur markanvisningen går till finns bilagt nedan.

GranlundaGranlunda

Inbjudan anbud Granlunda (PDF-dokument, 744 kB)
DP 215 plankarta (PDF-dokument, 6,2 MB)
DWG DP 215 plankarta
DP 215 planbeskrivning (PDF-dokument, 2,6 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?