Avslutade markanvisningar

Här presenteras kommunens avslutade markanvisningar.

Granlunda

Trelleborgs kommun avser sälja del av fastigheten Trelleborg Östervång 1:77 planlagd för bostadsändamål, radhus. Fastigheten ligger i stadsdelsområdet Granlunda. Området har genom anbudsförfarande markanvisats till Haaks stenhus.

GranlundaGranlunda

Södra Gränstorp

Markanvisning för Södra Gränstorp i Trelleborgs tätort. Södra Gränstorp är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort, precis i kanten mellan staden och landsbygden. I projektet planeras för flerbostadshus, radhus, fribyggartomter och förskola. Markanvisningen avser två kvarter för flerbostadshus respektive flerbostadshus alt. radhus.

Södra Gränstorp

Hjälpte informationen på den här sidan dig?