Krav för Smiley

Systemet är frivilligt och handlar om att uppmärksamma de livsmedelsanläggningar som är skötsamma och svarar upp på kraven i livsmedelslagstiftningen. Premieringen består av dekaler som sätts upp i lokalen samt att dessa verksamheter även kommer att publiceras på kommunens webbplats.

Smiley-dekalen som kommer att sitta vid entrén på bl a restauranger som utmärker sig genom god livsmedelshantering och god hygien.
Foto: OrdArt Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Smiley-dekalen som kommer att sitta vid entrén på bl a restauranger som utmärker sig genom god livsmedelshantering och god hygien.

Vilka verksamheter omfattas

Systemet tillämpas på alla typer av verksamheter som serverar, säljer eller släpper ut livsmedel direkt till konsumenten.

Kontrollomfattning och resultat

Kontrollen utförs i enlighet med livsmedelslagstiftningen och ska vara riskbaserad. För att kunna få smileypremiering ska kontrollresultat motsvara det som gäller för kriterierna i erfarenhetsklass A, i enlighet med Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.

Krav på företagen

  • Rutinerna för säker livsmedelshantering och redlighet ska vara väl implementerade i verksamheten och livsföretagaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister i systemet och i verksamheten samt att åtgärder vidtas omgående då brister upptäcks.
  • Enstaka avvikelser som inte innebär risk för osäkra livsmedel eller hälsorisk. Avvikelsen är inte återkommande.
  • Ett fåtal mindre noteringar som inte påverkar livsmedelssäkerheten och som åtgärdas omgående.

Smileydekalen

Smileydekalen är samhällsbyggnadsförvaltningens egendom och lånas ut till de verksamheter som uppfyller kriterierna. Smileydekalen signeras av inspektören och överlämnas till verksamheten. Verksamheten ska sätta upp dekalen väl synlig för konsumenten.

Låneförbindelsen

Vid utlåningen skriver verksamheten på en låneförbindelse för smileydekalen. På låneförbindelsen förbinder sig verksamheterna att lämna tillbaka dekalen i det fall att de inte lever upp till kraven längre.

Övertag av verksamheter eller ägarbyten

Företag med smileyutmärkelse ska återlämna dekalen vid ägarbyte eller om verksamheten upphör. Om bolaget endast byter namn eller organisations nummer skrivs en ny låneförbindelse.

Återtag av smiley

Smileydekalerna lånas ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har alltid rätt att när som helst återta en smileydekal. Dekalen ska alltid återtas vid:

  • Upphörd verksamhet.
  • Ägarbyte (se ovan vid byte av namn/ org. nr)
  • När anläggningen inte längre uppfyller uppställda krav, enligt ovan.

Speciella fall

Vid konstaterad matförgiftning, otjänligt prov där företaget kan anses vara ansvarigt för händelsen eller i övriga fall, t.ex. misstanke om brott mot livsmedelslagstiftningen, görs en bedömning från fall till fall om smileydekalen ska återkallas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?