Smittskydd

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att smitta inte sprids via vatten eller livsmedel. Samhällsbyggnadsnämnden kan också fatta beslut om att kläder, möbler eller andra föremål med ohyra eller smittämne ska brännas eller omhändertagas på annat lämpligt sätt. Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handlägges numera av sjukvården.

Zoonoser

Zoonoser är sjukdomar, som kan överföras mellan djur och människa. Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet, som kan vara virus, bakterier, svampar eller parasiter.

Exempel på zoonossjukdomar är infektioner av salmonella och campylobakter, papegojsjuka, harpest och EHEC.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?