Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

Översiktsplanen är ett viktigt planeringsunderlag som skapar förutsättningar för hur orter och landsbygd kan bli en mer attraktiv plats att leva och verka på i framtiden. Arbetet med en ny översiktplan för orterna och landsbygden kommer att pågå fram till hösten 2018.

Illustration över Anderslöv, en av de byar som beskrivs i nya översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun.
Foto: Lina Hellström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Illustration över Anderslöv, en av de byar som beskrivs i nya översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun.

Läs samrådshandlingarna för ny översiktsplan för orter och landsbygd 2028  (PDF-dokument, 16,8 MB)

Observera att förslaget till ny översiktsplan inte gäller Trelleborgs stad, utan de orter och den landsbygd som finns utanför centralorten Trelleborg. För Trelleborgs stad gäller dokumentet FÖP - Trelleborgs stad 2025.
Läs mer om FÖP - Trelleborgs stad 2025

Samrådsförslaget till nya översiktsplanen var mellan 3 juli och 26 september 2017. De synpunkter som kommit in under denna period ska nu hanteras för att eventuellt komplettera förslaget.

Så samlades synpunkter in under samrådet

Förutom möjligheten att skicka in synunkter via kommunens hemsida och via post hade vi under samrådstiden (3 juli till 26 september 2017) även gruppintervjuer i flera av kommunens byar:

 • Klagstorp - 30 augusti.
 • Smygehamn - 31 augusti.
 • Skegrie - 4 september.
 • Beddingestrand - 6 september.
 • Alstad - 11 september.
 • Anderslöv - 13 september.
 • Västra Tommarp - 14 september.
 • Sydöstra Grevie (området norra Slågarp) - 18 september.

Trelleborgs kommun fanns på plats på olika sommarevenemang:

 • Beddingestrand, Fiskets dag, 30 juli
 • Smygehamn, Sveriges sydligaste loppis, 6 augusti
 • Anderslövs marknad, 19 augusti
 • Trelleborg, Plamfestivalen, Rådhusplatsen, 25-26 augusti
 • Hamnens dag, 2 september

I september hölls kvällsmöten i tre av byarna i kommunen:

 • Skegrie - 5 september. Slättarps gård.
 • Anderslöv - 7 september. Anderslövs skola.
 • Smygehamn - 12 september. Smygehamns skola.

Läs alla utredningarna

Ortsanalyser:
Ortsanalys för Alstad (PDF-dokument, 6,2 MB)
Ortsanalys för Anderslöv (PDF-dokument, 11,4 MB)
Ortsanalys för Beddingestrand (PDF-dokument, 12,4 MB)
Ortsanalys för Klagstorp (PDF-dokument, 6,3 MB)
Ortsanalys för Skegrie (PDF-dokument, 15,3 MB)
Ortsanalys för Smygehamn (PDF-dokument, 5,6 MB)
Ortsanalys för Västra Tommarp (PDF-dokument, 7,7 MB)

Övriga utredningar:
Handelsanalys för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 9,4 MB)
Kollektivtrafikanalys (PDF-dokument, 6,9 MB)
Landskaps- och kulturmiljöanalys (PDF-dokument, 18,9 MB)

Kontakt

Har du frågor om översiktsplanen eller om projektet kan du kontakta oss via e-post till .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?