Karta över området

Området ska rymma både storskaliga och mindre verksamheter, logistikcenter, rekreationsytor och uppställningsplats för färjeresenärer.

Bilden visar hur området är tänkt att delas in i grova drag.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bilden visar hur området är tänkt att delas in i grova drag.

Skissen kommer från den fyiska strukturplanen för Business center Trelleborg. Planen och skissen har arbetats fram utifrån tidigare utvecklingsförslag. Kommunen, Trelleborgs Hamn AB och företagre och fastighetsägare har deltagit i arbetet.

Strukturplanen visar hur området ska kunna rymma storskaliga verksamheter, mindre företag, ett modernt logistikcenter samt uppställningsytor och servicefunktioner i anslutning till ringväg och hamninfart.

I mitten av området passerar Dalköpingeån som ska värnas och göras tillgänglig för allmänheten, förslagsvis genom ett rekreationsstråk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?