Kuststad 2025

Under 2016 påbörjades det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge.

Visualiseringsbild ur ett av tävlingsbidragen i Europan.
Foto: Europan Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visualiseringsbild ur ett av tävlingsbidragen i Europan.

Startskottet var kommunfullmäktiges beslut att Trelleborg senast 2025 ska en ny östlig infart till hamnen.

Den nya infarten ska göra det möjligt för Trelleborgs hamn att slutföra den påbörjade flytten åt sydost. Det leder i sin tur till att attraktiva ytor blir tillgängliga för att bygga en ny havsnära stadsdel och att den centrala staden knyts samman med havet.

Här kan du följa projektet.

Senaste nyheterna om Kuststad 2025

 • Fastighetsägare bjöds in till möte om ringväg och hamninfart

  På torsdagen diskuterades den fortsatta processen med att bygga en östlig ringväg och en ny hamninfart under ett möte med ägare av bostadsfastigheter inom den planerade vägens markzon. Totalt deltog cirka 30 personer.

 • Europan-vinnarna om sina bidrag

  Två av Europan-vinnarna, Katerina Vondrova och Cyril Pavlu, som i en film berättar om sina förslag.

  Hur ser arkitekterna bakom de vinnande Europan-förslagen på Trelleborg? I en nyproducerad film berättar de vad som lockade med Sjöstaden och hur de tycker att de nya stadsdelarna bör utvecklas.

 • Samarbete ska ge målbild för Business center

  Med syftet att hitta en gemensam målbild för framtida Business center träffades representanter från Trelleborgs kommun och näringslivet på en workshop.

  Hur kan det östra verksamhetsområdet utvecklas när en framtida ringväg och ny hamninfart binder samman platsen med övriga Sverige och kontinenten? Det ska beskrivas i en gemensam avsiktsförklaring mellan kommunen och näringslivet.

 • Vinnande förslagen för Sjöstaden korades

  Arkitekterna bakom de vinnande bidragen och hedersomnämnandet i Europan.

  Två förslag delar på förstapriset i arkitekttävlingen Europan när det gäller Trelleborgs tävlingsområde Sjöstaden. Dessutom får ett tredje förslag hedersomnämnande.

 • Sjöstadens första etapp ska utvecklas

  Längs med västra piren finns en havspromenad.

  Även om det kommer att dröja många år innan det går att strosa fritt längs kajkanterna i de nya stadsdelarna i dagens hamnområde finns det möjlighet att nå vattnet redan idag.

Delar av projektet Kuststad 2025 finansieras med EU-medel via Transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Samfinansierat av EU

Hjälpte informationen på den här sidan dig?