Kuststad 2025

Under 2016 påbörjades det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 4 000 nya bostäder i havsnära läge.

Startskottet för projektet var kommunfullmäktiges beslut att Trelleborg senast 2025 ska en ny östlig infart till hamnen.

Den nya infarten ska göra det möjligt för Trelleborgs hamn att slutföra den påbörjade flytten åt sydost. Det leder i sin tur till att attraktiva ytor blir tillgängliga för att bygga en ny havsnära stadsdel och att den centrala staden knyts samman med havet.

Här kan du följa projektet.

Senaste nyheterna om Kuststad 2025

 • Fantastiska utvecklingsmöjligheter för Trelleborg

  Strukturplan för hamnområdet som ska utvecklas till nya stadsdelar.

  Så här bra kan det bli när Trelleborgs Hamn flyttar. Kommunen planerar för nya stadsdelar med bostäder, mötesplatser och fem kilometer havskontakt. I sommar visas strukturbilden för området upp i en utställning på Rådhustorget.

 • Överenskommelse klar om åtgärder för att i tid säkra tillfarten till Trelleborgs nya hamn och öka tillgängligheten till nya Sjöstaden

  Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, och Lennart Andersson,
regional direktör Trafikverket Region Syd, undertecknar överenskommelsen.

  Trelleborgs kommun och Trafikverket Region Syd har idag ingått en avsiktsförklaring om åtgärder för att lösa den uppkomna situationen till följd av flytten av Trelleborgs hamn. Avsiktsförklaringen har undertecknats av Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, och Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd.

 • Planen för nya stadsdelar tar form

  En fysisk strukturplan visar i grova drag hur området kan utformas.

  Ett kallbadhus vid Västra piren, ett evenemangsstråk mellan Centralstationen och Utkiken och en ny dragning av Hamngatan. Det är några av pusselbitarna i förslaget till fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet.

 • Trelleborgs utveckling i fokus på Business arena Malmö

  Politiker, tjänstepersoner och besökare samtalar i Trelleborgs kommuns monter på Business arena. Visionsbild för Sjöstaden i bakgrunden.

  Under onsdagen finns Trelleborgs kommun på plats på Business arena Malmö för att prata utveckling. Satsningar på stadsutveckling, näringsliv och andra utvecklingsplaner presenteras i kommunens monter.

 • Första inlösta villan klar för uthyrning

  Nu är det första av hittills 19 hus som Trelleborgs kommun löst in inför bygget av den planerade ringvägen och hamninfarten klart för uthyrning. Villan som ligger på Blygers väg är ett friliggande enfamiljshus om sex rum och kök på 167 kvadratmeter, byggt 1979. Huset hyrs ut genom Boplats Syd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!