Strukturbild Skegrie

Under hösten 2012 påbörjades ett arbete med en strukturbild för Skegrie. Strukturbilden syftade till att skapa en bild av Skegries utvecklingsmöjligheter och att ta ett samlat grepp kring ortens framtid.

Skegrie_karta_jpg
Foto: Gunnar Göransson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skegrie_karta_jpg

Skegrie är i Översiktsplan 2010 för Trelleborgs kommun utpekad som en av sex utvecklingsorter. Målet med utvecklingsorterna är att den offentliga servicen kan bibehållas och förstärkas. Planeringen ska medge utbyggnader efter behov och ge möjligheter att stärka och utveckla centrumfunktioner, kollektivtrafik och gc-trafik.

Strukturbilden syftade till att skapa en bild av Skegries utvecklingsmöjligheter och ta ett samlat grepp kring ortens framtida utveckling. Strukturbilden skapar en målbild för hur den offentliga servicen på orten kan bibehållas och förstärkas samt hur centrumfunktioner, kollektiv- och gc-trafik kan utvecklas. Strukturbilden presenterar en målbild för de övergripande strukturerna i Skegries utveckling de kommande 20 åren.
Läs Strukturbild Skegrie här (PDF-dokument, 7,1 MB)

Rapporten ska ligga till grund för fortsatta överväganden rörande exploatering i området.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?