Seminarium

Den 12 mars 2015 anordnade Jämställt Övre ett seminarium som syftade till att öka kunskapen kring normkritiska frågor och samhällsplanering. Deltog gjorde omkring 90 tjänstepersoner och politiker ifrån kommunen.

Fyra talare var inbjudna. Ämnena var bland annat jämställdhet, genus och normkritik i den fysiska planeringen. Även hur urban utveckling och planering skapar förutsättningar för olika aktiviteter, arenautveckling, idrott som en del av city marketing behandlades.

Sist i seminariet förläste representanter för projektet Rosens röda matta i Malmö. De berättade om hur en helt vanlig parkeringsplats i Rosengård har gjorts om till en mötesplats och aktivitetsyta och om processen som hade föranlett detta. Ett exempel för hur en kommun kunde sätta jämställdhet och delaktighet på agendan i det offentliga rummet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?