Jämställt Övre

Trelleborgs kommun har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor i Malmö och med Lunds universitet som samarbetspartner fått stöd från Boverket för att arbeta med jämställda offentliga miljöer. Boverket delade i första omgången ut ca 6 miljoner kr till 6 olika projekt bland totalt 74 sökande.

Jämställt Övre
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Jämställt Övre

Projektet ska visa hur kommunen genom en jämställd samhällsplanering kan bryta och ifrågasätta cementering och reproducering av hur killar och tjejer traditionellt använder sig av det offentliga rummet. Projektet är också ett sätt att fullfölja och konkretisera den nyligen framtagna Fördjupade översiktsplanen för Trelleborg som har ett stort fokus på social hållbarhet. Tanken är att detta praktiska exempel ska sätta agendan för framtida stadsbyggnadsprojekt i kommunen och bli en startpunkt för en ökad medvetenhet om hur tjejers och killars respektive intressen och behov tas tillvara i samhällsplaneringen.

Fyra delar

Projektet består av tre delar:

KartanalysAnalys – Inledningsvis gjordes en kunskapsinhämtning vad gäller jämställd och normkritisk planering samt en analys och kartläggning av Övre.

Dialog - Under hösten 2015 genomfördes en serie av workshops tillsammans med en klass ifrån Liljeborgsskolan, en så kallas designdialog. Tillsammans tog vi fram ett förslag till en fysisk åtgärd på Övre.

Fysisk åtgärd – Under våren projekterades och byggdes det förslag som framkommit under designdialogen. Den 27 maj invigdes platsen.

Projektet kommer att löpa över två år. Är du intresserad av mer information är du välkommen att kontakta kommunen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?