Designdialog Beddingestrand

Under hösten 2012 genomfördes en designdialog för området kring Pärlan och Granhyddan. Ett arbete där boende och fastighetsägare tillsammans har skissade på ett förslag för hur området kan utvecklas.

Designdialog för planområde
Foto: Kajsa Rue Hallén Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Designdialog för planområde

Designdialogen är en engagerande designprocess där medborgare, tjänstepersoner, politiker, byggherrar m fl bjuds in att tillsammans skissa sina framtida miljöer. Designdialogen genomförs som en serie workshops där deltagarna tillsammans utvecklar sina idéer. Genom designdialogens verktyg, som är visuella och handgripliga, görs komplicerade sammanhang förståeliga för alla.

PM Designdialog Beddingestrand (PDF-dokument, 7,4 MB)

Syftet var att skapa ett forum där kommunen, de boende i Beddingestrand och andra intressenter i Granhyddan och Pärlan kan föra en dialog. Ett forum där man kan ta till vara på den kunskap, erfarenhet och de idéer som finns bland Beddingeborna.

Målet var att ta fram en framtidsskiss/koncept för området kring Granhyddan och Pärlan. Designdialogen är antagen av Samhällsbyggnadsnämnden och ska användas som underlag vid framtid planläggning och som ett medel för att locka verksamheter och service till orten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?