Kvarteret Herkules

Här kan du läsa om planprogrammet för kvarteret Herkules i centrala Trelleborg. Kvarteret Herkules, även kallat Rådhuskvarteret, ligger utmed Hamngatan mellan vägarna Corfitz-Beck-Friisgatan och Kontinentgatan.

Fotgängare ska prioriteras i området

Fotgängare inom Trelleborgs centrum ska prioriteras och i planprogrammet för kvarteret Herkules föreslås flytta befintlig besöksparkering och därmed skapa nya möjligheter för kvarteret.

1800-talsbyggnader och grönyta ska värnas och synliggöras, däribland Garvaregården, Thelinska magasinet, Rådhusets huvudbyggnad samt Olof Palmes plats, Rådhusparken, Rådhusplatsen och Rådhustorget.

Algatans funktion som gågata ska prioriteras. Och transporter ska kunna använda lastzoner under vissa tider.

Exempel på nytt i kvarteret:

  • Nya stråk genom kvarteret.
  • Cirka 130 nya bostäder.
  • Cirka 12 500 kvadratmeter kontor.
  • Cirka 1500 kvadratmeter handel och restaurang.

Läs planprogrammet

Läs hela planprogrammet för kvarteret Herkules (PDF-dokument, 28,1 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?