FÖP - Trelleborgs stad 2025

I maj 2014 antogs den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad.

Fördjupad översiktsplan
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fördjupad översiktsplan

I den finns fem identitetsbärare som tillsammans skapar en målbild för kommunens framtida utveckling. Några av de strategier som föreslås handlar bland annat om att förtäta staden på redan ianspråktagen mark samt att Trelleborg ska utvecklas från en hamnstad till en kuststad, med ny ringväg och Sjöstad när hamnen flyttar.

Läs eller ladda ner antagandehandlingen:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?