Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. För Trelleborgs stad gäller FÖP - Trelleborgs stad 2025.

Markanvändningskarta översiktsplan 2010
Foto: Kajsa Rue Hallén Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Markanvändningskarta översiktsplan 2010

Här kan du läsa kommunens översiktsplan antagen 2010:
Översiktsplan 2010 Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 14,6 MB)

För Trelleborgs stad gäller FÖP - Trelleborgs stad 2025. Här kan du läsa mer om den:
FÖP - Trelleborgs stad 2025

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett vägledande dokument för kommunens och andra myndigheters beslut angående kommunens mark- och vattenanvändning och för den byggda miljöns utveckling och bevarande.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta men geografiska eller tematiska fördjupningar kan göras för olika delar av kommunen och ämnesområden. FÖP - Trelleborgs stad 2025 är en geografisk fördjupning för staden.

En översiktsplanen ska vara aktuell och varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till dess aktualitet. Hela eller delar av översiktsplanen kan omarbetas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?