Detaljplan för Stuckatören 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Syftet är även att förstärka gaturummet mot Engelbrektsgatan och Hovslagaregatan med en stadsmässig bebyggelse med entréer mot gatorna och med möjlighet till framtida centrumverksamhet mot Engelbrektsgatan.

Välkommen på samrådsmöte!

Allmänheten inbjuds till samrådsmöte onsdagen den 23 oktober klockan 16.30 - 18.00 i foajén på Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg.

Planförslaget finns utställt under tiden 8 oktober - 5 november 2019 och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar kl 08.00-16.30.
- Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
- Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen
- På Trelleborgs kommuns hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dem skriftligen senast 5 november 2019. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer PL-2018-102.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (PDF-dokument, 7,1 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 3 MB)
Följebrev samråd (PDF-dokument, 593 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?