Ändring för del av stadsplan för Pilevallsskolan 1 m-fl. (A 185) för del av fastigheten Köpingeskolan 1

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra en högre byggnadshöjd på 13 meter inom södra delen av fastigheten Köpingeskolan 1.

Planförslaget finns utställt från 14 oktober till 28 oktober. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 28 oktober 2019. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer PL-2019-54.

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?