Ändring av detaljplan 266 Bocken 6

Ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) syftar till att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse i högst tre våningar på fastigheten Bocken 6. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

Planförslaget finns utställt under tiden 2020-03-23 – 2020-04-20 och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar kl 08.00-16:30.
- Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
- Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen
- Samt på Trelleborgs kommuns hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner

Upplysningar lämnas på Samhällsbyggnadsförvaltningen av planarkitekt Fredrik Magnusson tel: 0410-73 32 50, e-post:

Den som har synpunkter på planförslaget kan senast 20 april 2020 framföra dessa skriftligen till eller till: Samhällsbyggnadsnämnden Rådhuset 231 83 Trelleborg

Vänligen ange namn, adress samt detaljplanens diarienummer (PL-2019-96).

Detaljplanen tas fram med standardförfarande. Den som inte senast under samråds- eller granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samråd Följebrev (PDF-dokument, 543 kB)
Planbeskrivning Samråd (PDF-dokument, 7,2 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 2,6 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?