Nominering till Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset handlar om att lyfta fram goda exempel på insatser som förbättrar tillgängligheten och ökar möjligheten till delaktighet för alla människor i Trelleborgs kommun.

Tillgänglighetspriset ska uppmuntra och inspirera till mer tillgängliga och användarvänliga miljöer i Trelleborg, så att alla kan ta del av kultur, friluftsliv, nöjen, naturupplevelser, butiker, service, restauranger och mycket mer av vad Trelleborgs samhälle kan erbjuda.

Priset skall gå till en privat verksamhet, en person eller en ideell förening som på något sätt arbetat föredömligt med tillgänglighet. Nominering går att göra i fyra kategorier:

  • Fysisk tillgänglighet (lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljö mm)
  • Tillgänglig information och kommunikation (hemsidor, broschyrer mm)
  • Ett bra bemötande (värdegrundsarbete, policy, utbildning)
  • Arkitektoniska lösningar (funktion med en estetisk tilltalande utformning).

Verksamheten, personen eller föreningen får inte vara statlig, regional eller kommunal verksamhet och insatsen ska vara utförd i Trelleborgs kommun.

Tillgänglighetspriset delas ut till en person, organisation eller förening under Trelleborgsgalan i november varje år.

Nominera kandidater till priset nedan. Använd den elektroniska blanketten och lämna in ditt förslag.

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du skickar in.

Mer om hur Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Kategori av tillgänglighet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?