Sammanträden med Tillgänglighetskommittén

Nedan resovisas de sammanträden där Tillgänglighetskommittén har sammankallats kring.

2019

  • Upphandling - Sammanträde tillsammans med Trelleborgs kommuns upphandlingschefen om vad som är upphandling och hur Tillgänglighetskommittén kan stötta i upphandlingsprocessen.
  • Grönplan - Tillgänglighetsgranskning av Trelleborgs kommuns nya Grönplan. Innehåll, information, utformning och aktivteter granskades. Tillgänglighetskommittén blev remitterade i ärendet.

Tillgänglighetskommitténs remissyttrande på Trelleborgs kommuns nya Gröndplan. (PDF-dokument, 200 kB)

  • Regional avfallplan - SYSAV sammankallande Tillgänglighetskommittén för att ha en workshop om den nya regionala avfallsplanen.

Tillgänglighetskommitténs minnesanteckningar från work med SYSAV om ny Regional avfallsplan. (PDF-dokument, 316 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?