Tillgänglighetskommittén - ett rådorgan

Tillgänglighetskommittåen är Trelleborgs kommunens rådorgan gällande tillgänglighet. Kommittén är sammankallande i större kommunala eller offentliga frågor där stöttning av tillgänglighetskunskap behövs.

Tillgänglighetskommittén består av representanter från funktionshinderföreningar och pensionärsorganisationerna i Trelleborg.

Kommittén är sammankallande vid behov. Det vill säga, att när kommunen eller någon annan verksamhet behöver stöd/input/kunksap om tillgänglighet ur ett användarperspektiv så sammankallas kommittén och akutellt ämne diskuteras.

Vill du sammankalla Tillgänglighetskommittén och diskutera en fråga eller få ett dokument granskat, fyll i formuläret nedan och skicka en förfrågan. När ett sammanträde blir aktuell sammankallas Tillgänglighetskommittén.

Kommittén behöver ungefär 2-3 månaders framförhållning till förberedelser, planering och samordning, för att hinna.

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du skickar in.

Mer om hur Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Förfrågan om att sammakalla Tillgänglighetskommittén.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?