Tillgänglighetskommittén - ett rådorgan

Tillgänglighetskommittén är Trelleborgs kommuns rådorgan gällande tillgänglighet. Kommittén är sammankallande i större kommunala eller offentliga frågor där stöttning av tillgänglighetkompetens behövs.

Tillgänglighetskommittén består av representanter från funktionshinderföreningar och pensionärsorganisationerna i Trelleborg, och alla föreningar är välkomnar.

Är du privatperson som vill vara med i kommittén går det bra att kontakta ansvarig tjänsteperson på

Kommittén är sammankallande vid behov. Det vill säga, att när kommunen eller någon annan verksamhet behöver stöd/input/kunksap om tillgänglighet ur ett användarperspektiv, så sammankallas kommittén och akutellt ämne diskuteras.

Vill du sammankalla Tillgänglighetskommittén och diskutera en fråga eller få ett dokument granskat, fyll i formuläret nedan och skicka en förfrågan. Vid en förfrågan så skickas en kallelse för sammanträde till Tillgänglighetskommittén.

Kommittén behöver ungefär 2-3 månaders framförhållning till förberedelser, planering och samordning, för att hinna. Därefter kommer ett yttrande.

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du skickar in.

Mer om hur Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Förfrågan om att sammakalla Tillgänglighetskommittén.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?