Tillgänglighetsdatabasen

Trelleborgs kommun är anslutna till Tillgänglighetsdatabasen. Databasen erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Bristande tillgänglighet innebär diskriminering. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna.

Inventerade byggnader i Trelleborgs kommun, klicka här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?