Anmäl enkelt avhjälpt hinder

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa kommunen via appen Trelleborg Anmäl Hinder om felbyggda saker och bristande tillgänglighet. Det är viktigt att vi hjälps åt så att kommunen kan funka för alla.

Dålig belysning, höga trottoarkanter eller skyltar som står i vägen. Staden, tätorterna och landsbygden kan innehålla många hinder. Alla dessa hinder kan anmälas direkt i appen Trelleborg Anmäl hinder.

Med hjälp av den användarvänliga och appen Trelleborg Anmäl hinder kan du som invånare eller besökare i Trelleborgs kommun anmäla enkelt avhjälpta hinder – direkt på plats vid hindre.

Vad är enkelt avhjälpt hinder?

Till synes små hinder kan göra det mycket svårare för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att röra sig i staden, men appen är till för alla som vill vara med och göra stadsmiljön tillgängligare.

Läs mer om enkelt avhjälpt hinder på Boveket, klicka här.

Alla hinder som anmäls registreras av Trelleborgs kommun. Om hindret bedöms som enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Ladda ner appen på Appstore

Ladda ner appen på Google Play

Här är några exempel på vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder.

  • I en reception: Det saknas en låg disk.
  • I en entré: Dörren är för tung att öppna.
  • På toaletten: Det är för dålig belysning.

Trelleborg Anmäl hinder är byggd i så kallad öppen källkod vilket innebär att vem som helst fritt kan kopiera källkoden för att göra en egen app med samma syfte och funktion. Källkoden hittar du på GitHUB, klicka här.

Appen Trelleborg Anmäl hinder är inspirerad av den app som fastighetskontoret i Göteborgs Stad har utvecklat. Mer om Göteborgs stads app, klicka här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?