Tillgänglighetskommittén

I kommunens tillgänglighetskommitté finns bland annat representanter för funktionshinderförbunden och pensionärsorganisationerna samt ledamöter från Trelleborgs kommunstyrelse.

Tillgänglighetskommittén träffas fyra gånger per år och diskuterar tillgänglighetsfrågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?