Mål för bättre tillgänglighet

2013 fastställde Trelleborgs kommunfullmäktige ett målprogram för tillgänglighet – en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet i kommunens alla verksamheter.

Målprogrammet innehåller tidsbestämda mål följs upp årligen. Målprogrammet berör tillgänglighet och användbarhet i kommunens verksamheter, lokaler och tjänster; bostäder, transporter, information och kommunikation m m.

Dokument: Målprogram för tillgänglighet (PDF-dokument, 802 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?