Information om tillgänglighet

Trelleborgs kommun har anslutit sig till Tillgänglighetsdatabasen. Det innebär att det kommer att finnas möjlighet för alla som behöver detaljerad tillgänglighetsinformation om kommunens fastigheter att söka dessa i tillgänglighetsdatabasen på internet.

Inläggningen av information pågår, och efterhand kommer alla kommunens egna publika fastigheter att finnas publicerade. Vi välkomnar även privata aktörer att bidra med information till databasen, exempelvis butiksägare, hotell och andra företag inom turism och handel. Kontakta tillgänglighetssamordnaren, eller via telefon 0410-733000 för mera information!

Länk till tillgänglighetsdatabasen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?