Hörtillgänglighet

Hörslinga saknas ofta i mötes- och konferenslokaler. Detta medför problem för alla med nedsatt hörsel. Nedsatt hörsel är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna.

I Sverige har mellan 15-20 % av befolkningen en hörselnedsättning. Omkring 7 % av befolkningen använder hörapparat. Nedsatt hörsel är särskilt vanligt bland äldre, man beräknar att nästan alla personer över 80 år har någon form av nedsatt hörsel.

I Trelleborg har vi förbättrat hörtillgängligheten vid möten genom en mobil hörslinga som kan användas både av den som har hörapparat och de som behöver ljudförstärkning genom hörlurar. Anläggningen kan bokas till alla möten som arrangeras av Trelleborgs kommun.

För den som besöker Rådhuset och kommunens kundtjänst, finns även där en mobil ljudförstärkare som kan användas mot hörapparat och med hörlurar vid samtal med medarbetare i kundtjänsten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?