Tillgänglighet i Trelleborg

Frågan om tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning berör de flesta av kommunens verksamheter.

Frågan om tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning berör de flesta av kommunens verksamheter, och berör alla nämnder och förvaltningar.

Så arbetar vi i Trelleborg för ökad tillgänglighet

Ansvaret för tillgänglighet ligger fördelat ute i förvaltningarna. Som sammanhållande länk har kommunen en tillgänglighetssamordnare. Tillgänglighetssamordnaren är en resurs för alla kommunens verksamheter. Hit kan också du som boende, besökare eller företagare i Trelleborg vända dig för information och råd om tillgänglighet.

I kommunens Tillgänglighetskommitté finns bland annat representanter för funktionshinderförbunden och pensionärsorganisationerna för samverkan och dialog. Tillgänglighetskommittén träffas fyra gånger per år.

Nyligen fastställde Trelleborgs kommunfullmäktige ett målprogram för tillgänglighet – en handlingsplan för tillgänglighetsarbete i kommunens alla verksamheter. Målprogrammet innehåller tidsbestämda mål och kommer att följas upp årligen.

Målprogram för tillgänglighet (PDF-dokument, 71 kB)

Under rubriken "Tillgängliga Trelleborg" samlas information in om tillgängligheten till våra besöksmål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?