Ett jämställt Skåne

Trelleborgs kommun är sedan våren 2017 anslutet till nätverket Ett jämställt Skåne och jämställdhetsstrategin Ett jämställt Skåne 2017-2020.

Ett jämställt Skåne är till för alla organisationer som vill ha ett mer jämställt Skåne. Varje organisation som ansluter sig ställer sig bakom och bidrar till att förverkliga Skånes jämställdhetsstrategi. Genom att ansluta sig till Ett jämställt Skåne välkomnas organisationen till det nätverk av alla som har tagit ställning för ett mer jämställt Skåne.

Nätverket som samordnas av Länsstyrelsen i Skåne erbjuder nätverksträffar, kompetenshöjande insatser, konkreta verktyg och stöd i arbetet för ett mer jämställt Skåne. Tillsammans skapar vi ett jämställt Skåne. Där alla har lika villkor oavsett kön.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?