Fakta och statistik

När det gäller folkhälsodata finns det fakta och statistik på nationell, regional och lokal nivå.

Region Skånes Folkhälsoenkät Barn och Unga 2016

I början av 2016 genomfördes Region Skånes Folkhälsoenkät Barn och Unga. Elever i åk 6, åk 9 och gymnasiets årskurs 2 från samtliga skånska kommuner deltog i undersökningen. Syftet med undersökningen är att kunna följa utvecklingen över tid och att ta fram underlag till Region Skånes och kommunernas förebyggande folkhälsoarbete.

Undersökningen bestod av en anonym enkät som fylldes i under skoltid. Frågorna handlade om familj, hälsa, olycksfall och skador, fritidsvanor, matvanor, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), sex och samlevnad, skolan, trygghet och utsatthet samt spel.

I Trelleborg deltog totalt 1016 elever i undersökningen. Svarsfrekvensen var 82 procent i åk 6, 84,1 procent i åk 9 och 69,5 procent i gymnasiets åk 2.

En rapport har sammanställts som presenterar den lokala statistiken för Trelleborgs kommun. Jämförelse görs med Skånes genomsnitt samt med resultatet från föregående undersökning 2012.

Här finns rapporten:

Folkhälsorapport barn och unga Trelleborg 2016.pdf (PDF-dokument, 7,7 MB)

Region Skånes tidigare folkhälsoundersökningar

Region Skåne har tidigare genomfört enkätundersökningar även för att ta reda på hur vuxna lever och mår samt hur de allra yngsta barnen har det.

Undersökningarna resulterade i tre rapporter.

Folkhälsodata Trelleborg 2012

Data från Regions Skånes folkhälsoundersökningar redovisas även på kommunnivå.

Folkhälsomyndighetens faktablad

Folkhälsomyndighetens Folkhälsodata innehåller faktablad om kommuner och en databas som ger möjlighet att hämta ett eget urval av statistik för fortsatt bearbetning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?