Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken

Trelleborg ingår sedan 2004, tillsammans med nio andra svenska kommuner, i ett partnerskapsarbete, vars syfte är att vara föregångskommuner för arbetet med att införa barnkonventionen i kommunens arbete. Idé- och erfarenhetsutbyte, metodutveckling och kollegial granskning står i fokus.

Vi vill vara med och skapa ett samhälle där varje barn uppskattas och respekteras, där alla barn har möjligheter ock känner framtidstro. Vi vill att barns inflytande ska stärkas eftersom demokratin ökar ju fler människor som deltar och engagerar sig i beslutsprocessen.

Det ligger ett stort demokratiskt värde i att även barnens röster blir hörda. Ett naturligt mål är därför att barns och ungas perspektiv blir en självklarhet i beslutsprocesser som berör dem nu, eftersom det kommer att beröra dem i framtiden. De här orden är partnerskapets ledstjärnor i arbetet med att förverkliga barns rättigheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?