Barnkonventionen

FN:s barnkonvention antogs 1989. Året därpå, 1990, fattade Sverige beslut om att följa barnkonvention.

Idag har nästan alla länder i världen beslutat att följa barnkonventionen. Barnkonventionen är väldigt omfattande; den består av 54 artiklar.

Att barn inte får diskrimineras (artikel 2), att beslut ska tas med hänsyn till barnets bästa (artikel 3), att barn har rätt till liv, hälsa och utveckling (artikel 6) samt att barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem (artikel 12), är de fyra artiklar som utgör själva grunden i barnkonventionen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?