Barn och miljö i Trelleborg

Barn och miljö hör ihop. Barn har rätt att växa upp i en god miljö med ren luft, ren mat och rent vatten. Barn är också mer utsatta för påverkan - om luft, mark och vatten är förorenat - eftersom deras kroppar är känsligare.

Att arbeta med barn och miljö är ett högt prioriterat område för Trelleborgs kommuns miljöarbete.

Flera skolor väljer att samlas kring Grön Flagg för att få styrning på sitt miljöarbete på skolan och i förskolan. Grön Flagg är en certifiering för skolor som utfärdas av stiftelsen Håll Sverige Rent. Från Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling arbetar vi med att stötta dessa skolor genom bland annat nätverksträffar, uppstart av skolans miljöråd och genom lektioner i klassrummet eller ute i naturen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?