Alkohol- och drogförebyggande arbete

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet utgör en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Framför allt är barn, ungdomar och föräldrar viktiga målgrupper för såväl förebyggande som hälsofrämjande insatser.

Att genomföra olika informationsinsatser, ha kunskap om vilka metoder som kan användas i förebyggande arbete, presentera lokal statistik och göra kartläggningar är några av de uppgifter som ingår den alkohol- och drogförebyggande samordnarens uppdrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?