Alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDT)

I det ANDT-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar viktiga målgrupper. Den lokala samverkansgruppen USSP har en viktig roll.

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT är en viktig folkhälsofråga och har även tydlig koppling till brottsförebyggande arbete.

Det finns en nationell ANDT-strategi som tar ut riktningen i det förebyggande arbetet. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk.

På lokal nivå ingår ANDT-förebyggande arbete i kommunens brottsförebyggande handlingsprogram 2016-2018, överenskommelse om samverkan 2016-2018 (kommun och polis), folkhälsopolicy 2017-2020, hållbarhetspolicy för Trelleborgs kommun samt strategi gällande barns rättigheter.

Trelleborgs kommun har en samordnare för ANDT-förebyggande arbete samt barnkonventionen. Att genomföra kommunikationsinsatser, ha kunskap om förebyggande metoder, presentera lokal statistik, kartlägga och följa upp är några exempel på vad som ingår i samordnarens uppdrag.

I det lokala förebyggande arbetet är samverkan viktig för att nå resultat. I Trelleborg finns en samverkansgrupp som kallas USSP. Fokus är förbättrad samverkan och att tillsammans utveckla ett långsiktigt och hållbart förebyggande arbete riktat till barn och unga i åldern 0-20 år.

I USSP ingår arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen (ungdomsenheten), kommunens säkerhetsenhet, Avdelningen för hållbar utveckling och polisen. Från och med hösten 2018 ingår också Kunskapsskolan. Trelleborgs kommuns samordnare för ANDT och barnkonventionen är samordnare för USSP.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?