Wetlands, Algae, Biogas - a Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project

WAB-projektet pågick 2010-2012 och var ett samarbete mellan 11 partnerorganisationer i Sverige och Polen, med Trelleborgs kommun som projektledare. Målet med projektet är att skapa ett system för att minska övergödningen i havet genom insamling av alger till biogasproduktion.

Logotypen
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Logotypen

Trelleborg har inom projektet testat att göra biogas av alger (tång) i en pilotanläggning i Smygehamn. Vi har även provat olika maskiner för insamling av alger längs stränderna, gjort mätningar på vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i Tullstorpsån och testat att odla alger i en våtmark för att minska näringsläckaget från åkrar till havet. En viktig del av projektet har varit att dela och byta erfarenheter med projektpartners i Sverige och Polen, och en mängd studiebesök och informationsinsatser har genomförts.

Slutrapport WAB-projektet (PDF-dokument, 17,6 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?