Vår historia

Trelleborgs kommun har varit delaktiga i EU-projektet MAMBA sedan 2017. Under projektets gång har flera olika service- och mobilitetslösningar prövats.

Projektet börjades med en pilot om att kombinera mattransporter och persontransporter. Kommunen har flertalet transporter på landsbygden och för att öka effektiviteten och tillgången till mobilitet på landsbygden kom iden att samordna kommunala flöden och mobilitetsbehov. Under inledningsfasen av piloten uppdagades en del problem och lagkrav som motsatte en fortsättning av att kombinera olika transporter med persontransport i kommunen. Exempelvis livsmedelsäkerhet som säger att mattransporter inte får kombineras med transport av personer.

MAMBA i Trelleborg har även undersökt möjligheten att skapa en form av service hub på landsbygden som ska öka tillgången till service på landsbygden. Denna hub kan till exempel vara en busshållplats som erbjuder både paketutlämning och utlämningsplats för matkassar. Detta skulle minska behovet av att behöva åka iväg till närmaste stad för att utföra vardagliga ärenden. Orsaken till att detta projekt inte var möjligt att utföra var kombinationen av för många olika partners, en redan fastsatt budget för en transportpilot, samt dagens regleringar.

Arbetsgruppen i Trelleborg har även undersökt om pensionärsföreningarna i kommunen kan samordna en egen mobilitetstjänst där frivilliga pensionärer transporterar invånare på landsbygden i Trelleborg. Samt undersökt förutsättningarna för att göra en studie om hur Trelleborgs kommun kan implementera autonom teknik och vilka organisatoriska utmangar som följer imed tekniken. Det framkom att en studie inte är en transportpilot och därför inte gick att genomföra inom ramen för MAMBA.

I media:

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/innovation-och-ideutbyte-med-eu-projekt/

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/lana-en-elcykel-for-att-bli-mer-klimatsmart/

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/kontorskafe-ska-bidra-till-en-levande-landsbygd/

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/trelleborgares-bilkorning-vacker-forvaning/

https://www.youtube.com/watch?v=mEH5W5inIz4

https://eufonder.se/eu-fonder/mitt-europa.html

https://www.mambaproject.eu/2019/09/09/school-buses-for-does-who-already-graduated/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!