Utflykter för äldre

För att öka mobilitet inom kommunen har EU-projektet MAMBA inlett ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Med hjälp att detta arbete finns det nu möjligheten för seniorer att åka på utflykter runt om i Trelleborgs kommun.

Konceptet går ut på att öka användningen av befintliga reseur. Idag har Trelleborgs kommun 10 stycken skolbussar och dessa bussar används inte under kvällar och helger. Detta betyder att utrymme finns för att öka användningen av bussarna.

Genom att planera olika utflykter på lördagar för seniorer så ökar inte bara användningen av kommunens resurser utan också gör det möjligt för äldre invånare att komma ut från sina hem och åka på utflykt. Resorna med skolbussarna blir både konstadseffektiva och gör fler äldre invånare mer mobila.

Att anordna utflykter för senior gör de inte bara mer mobila, utan stärker arbetet för att minska ensamheten inom denna åldersgrupp. Ensamheten är ett växande problem bland äldre och kan leda till flera följdsjukdomar. Att bryta ensamheten är alltså både positivt rent samhällsekonomiskt och för den enskilda individen.

Avstånd till kollektivtrafik i Trelleborgs kommun

Varför satsar Trelleborgs kommun på äldre invånare och mobilitet? Trelleborgs kommun har ett utbrett nätverk av kollektivtrafik i kommunen och alla avstånd är relativt korta. Här finns kollektivtrafik med buss och tåg, Närtrafik på landsbygden, färdtjänst, sjukresa och skolskjuts. Mobiliteten är god! Dock saknas alternativa mobilitetstjänster för mobilitetssvaga grupper i samhället där hela resan är en mötesplats för att träffa nya kontakter.

Flera resor planerats göras under hösten 2019 och våren 2020.

Har ni eller känner ni någon som skulle vara intresserad av att följa med kontakta:

Träffpunkt Akka
Frans Malmrosgatan 55
231 54  Trelleborg
0410-73 37  01

Träffpunkt Gröningen
Smedjegatan 15
231 70 Anderslöv
0410-73 40 77

Vi har under sommaren varit iväg på fyra olika utflykter:

28 / 9 Smygehamn bjöd på en fanatiskt utskick över östersjön. Under dagen fanns det möjlighet för fikapuas och umgänge med sina medresenärer.

21 / 9 Ullahills magasin - bjöd på en dag med fika och umgänge. Ute på plats fanns det möjligt att gå i den lokala kläd- och inredningsbutiken.

14 / 9 Hallongården – denna gård bjuder på bärplockning och nybakat fika. Seniorer finns möjlighet att gå runt och se på den idylliska gården och hälsa på dess djur.

7 / 9 Hamnens dag – under denna utflykt var Trelleborgs hamn öppen för besökare. Besökarna fick möjligt att se på Trelleborgs nya tävling ”Port of Trelleborg swimrun”, det bjöds på livemusik, samt guidade båt- och bussturer.

Mer nyheter om MAMBA:

https://www.mambaproject.eu/2019/09/09/school-buses-for-does-who-already-graduated/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!