Utflykter för seniorer

För att öka mobilitet inom kommunen har EU-projektet MAMBA inlett ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Med hjälp av detta arbete finns nu möjligheten för seniorer att åka på utflykter runt om i Trelleborgs kommun.

Konceptet går ut på att öka användningen av befintliga reseur. Idag har Trelleborgs kommun tio skolbussar och dessa bussar används inte under kvällar och helger. Detta betyder att det finns utrymme för att öka användningen av bussarna.

Planerade utflykter ökar användningen av kommunens resurser och gör det möjligt för fler seniorer att komma ut från sina hem och åka på utflykt. Resorna med skolbussarna blir både konstadseffektiva och gör fler invånare mer mobila.

Utflykterna stärker även arbetet med att minska ensamheten inom denna åldersgrupp. Ensamheten är ett växande problem bland seniorer och kan leda till flera följdsjukdomar. Att bryta ensamheten är alltså både positivt rent samhällsekonomiskt och för den enskilda individen.

Varför satsar Trelleborgs kommun på seniorer och mobilitet? Trelleborgs kommun har ett utbrett nätverk av kollektivtrafik i kommunen och alla avstånd är relativt korta. Här finns kollektivtrafik med buss och tåg, Närtrafik på landsbygden, färdtjänst, sjukresa och skolskjuts. Mobiliteten är god! Dock saknas alternativa mobilitetstjänster för mobilitetssvaga grupper i samhället där hela resan är en mötesplats för att träffa nya vänner.

Pensionärer på utflykt med skolbussar

Resorna genomförs under projekttiden och fler resor planeras under 2020.

Är du eller någon du känner intresserad av att följa med? Kontakta:

Träffpunkt Akka
Frans Malmrosgatan 55
231 54  Trelleborg
0410-73 37  01

Träffpunkt Gröningen
Smedjegatan 15
231 70 Anderslöv
0410-73 40 77

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!