Kontorscafé på landsbyden i Trelleborg

Inom projektet MAMBA ska vi se över olika mobilitetslösningar utifrån lokala och regionala kontexter och kulturer.

I Trelleborgs kommun används bil i stor utsträckning för alla transport, korta som långa. I Trelleborgs kommun är inte utmaningen att transportera sig hit eller härifrån, här finns goda förutsättningar för kollektivtrafik och där det inte finns kollektivtrafik kan invånare på landsbygden beställa Närtrafik (kompletteringstrafik) från Skånetrafiken.

Men hur kan vi möjlggöra för invånare på landsbygden att stanna kvar och arbeta hemifrån, och tillsammans med andra? Jo, kontorcafé på landsbygden!

Ett kontorcafé, eller ett co-working office, är en plats där personer kan arbeta tillsammans, en arbetsplats för personer som har möjlighet att arbeta hemifrån, men som inte vill sitta hemma själva. Konceptet finns i olika utföranden inne i staden och på landsbygden kan ett kontorscafé underlätta vardagärenden och service för invånare, ett kontorscafé kan utveckla en icke använd plats till en mötesplats, community-känslan kan bli starkare och synnergier kan uppstå när grannar träffas.

Dagens digitala möjligheter skapar nya förutsättningar för personer att arbeta hemifrån, speciellt om hen bor långt ifrån sin arbetsplats. Tidigare fanns alla arbetstillfällen på landsbygden och invånare behövde inte pendla, idag finns få arbetstillfällen kvar i orter där invånare bor och vistas på landsbygden, jämfört med staden, därav pendlar invånare från landsbygden till staden.

Många fördelar finns med att arbeta hemifrån och idag finns digitala möjligheter till att arbeta hemifrån, vilket kan förenkla vardagspusslet för invånare som annars behöver pendla till staden. Genom att arbeta hemifrån eller i närheten av sin bostad kan hen beställa paket och som levereas under dagtid - till hemmet eller till kontoscaféet, hen kan ta emot hantverkare under dagtid och barnhämtning kan bli smidigare om hen arbetar närmare hemmet och hen behöver inte pendla till staden varje dag för att jobba.

MAMBA i Trelleborg strävar efter att göra detta möjligt, ett "icke-mobilitets"-koncept, som skapar nya förutsättningar att leva och bo på landsbygden i Trelleborgs kommun, nya förutsättningar att inte behöva ta sig därifrån landsbygden.

En partner för att möjliggöra detta är Södra Åbys hembygdsförening, som innehar lokaler som inte används på dagtid och som har invånare som inte arbetar i Södra Åby, men som har möjlighet att arbeta hemifrån.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?