Kontorscafé på landsbyden i Trelleborg

Inom projektet MAMBA har Trelleborgs kommun tillsammans med en hembygdsförening öppnat ett kontorskafé i Södra Åby. Varje fredag klockan 10-17 är det öppet i Byahuset för dig som kan jobba hemifrån, men vill sitta tillsammans med andra. Välkommen!

EU-projektet MAMBA syftar till att öka rörligheten och servicen på landsbygden. Målet med arbetet är att se över olika mobilitetslösningar utifrån lokala och regionala kontexter och kulturer.

I Trelleborgs kommun används bil i stor utsträckning för både korta och långa transporter. I Trelleborgs kommun är inte utmaningen att transportera sig hit eller härifrån, här finns goda förutsättningar för kollektivtrafik och där det inte finns kollektivtrafik kan invånare på landsbygden beställa Närtrafik (kompletteringstrafik) från Skånetrafiken.

Ett kontorskafé på landsbygden är ett sätt att göra det möjligt för invånare på landsbygden att stanna kvar och arbeta hemifrån. Ett kontorskafé, eller ett coworking space som det även kallas, är en arbetsplats som är öppen för alla som har möjlighet att jobba hemifrån. De som vanligtvis pendlar till sitt arbete på annan ort kan framöver istället koppla upp sig på kontorskaféet i Södra Åby. Det blir som att arbeta hemifrån, men samtidigt befinna sig på en arbetsplats där spontana möten kan uppstå.

Kontorskaféet är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och Södra Åbys hembygdsförening. Sedan den 5 juli är arbetsbetsplatsen öppen på fredagar klockan 10-17.

MAMBA är ett transnationellt Interreg- och EU-projekt som handlar om att ta fram innovativa mobilitetslösningar på landsbygden inom medlemsregionerna. Ambitionen med MAMBA är att aktiviteter inom projektet ska överleva efter projekttidens slut.

Mer om kontorskaféer

Konceptet finns i olika utföranden inne i staden och på landsbygden kan ett kontorscafé underlätta vardagärenden och service för invånare, ett kontorscafé kan utveckla en icke använd plats till en mötesplats, community-känslan kan bli starkare och synnergier kan uppstå när grannar träffas.

Dagens digitala möjligheter skapar nya förutsättningar för personer att arbeta hemifrån, speciellt om hen bor långt ifrån sin arbetsplats. Tidigare fanns alla arbetstillfällen på landsbygden och invånare behövde inte pendla, idag finns få arbetstillfällen kvar i orter där invånare bor och vistas på landsbygden, jämfört med staden, därav pendlar invånare från landsbygden till staden.

Många fördelar finns med att arbeta hemifrån och idag finns digitala möjligheter till att arbeta hemifrån, vilket kan förenkla vardagspusslet för invånare som annars behöver pendla till staden. Genom att arbeta hemifrån eller i närheten av sin bostad kan hen beställa paket och som levereas under dagtid - till hemmet eller till kontoscaféet, hen kan ta emot hantverkare under dagtid och barnhämtning kan bli smidigare om hen arbetar närmare hemmet och hen behöver inte pendla till staden varje dag för att jobba.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!