MAMBA

MAMBA (Maximised mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic change) är ett transnationellt Interreg- och EU-projekt. Syftet med projektet är att ta fram mobilitets- och servicelösningar på landsbygden inom medlemsregionerna.

När befolkningen blir allt äldre och offentliga medel krymper, då äventyras tillgången till offentlig service i landsbygdsområden. Trelleborgs kommun är inget undantag. I projektet vill vi förbättra tillgänglighet och rörlighet på landsbygden samt optimera kommunala transporter genom ett antal aktiviteter och ett pilotprojekt.

Kommunens egna flöden av transporter ses över, liksom hur invånare i Trelleborg nyttjar kollektivtrafiken på landsbygden. Detta har resulterat i ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Samarbetat har blivit en pilot där äldre får möjlighet att åka ut på utflykt med hjälp av kommunens skolbussar.

Ett mobilitetscenter har etableras inom projektet. I Trelleborg samarbetar vi med Södra Åbys hembygdsförening och satsar på ett kontorscafé. Denna plats fungerar som en öppen arbetsplats där vem som helst får möjligheten att komma och arbeta "hemifrån". Därmed kan platsen underlätta livspusslet för invånare på landsbygden. Detta öppnar upp möjligheten för spontana möten med andra invånare och minskar behovet av den dagliga pendlingen.

EU-loggaLogga Interreg

MAMBA är ett transnationellt Interreg- och EU-projekt.

Länk till MAMBA:s hemsida:
https://www.mambaproject.eu/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!