MAMBA

MAMBA (Maximised mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic change) är ett transnationellt Interreg- och EU-projekt vars syfte är att ta fram innovativa mobilitetslösningar på landsbygden inom medlemsregioner.

När befolkningen blir allt äldre och det offentligas medel krymper, då äventyras tillgången till offentlig service i landsbygdsområden runtomkring Östersjön. Trelleborg är inget undantag. I projektet vill vi förbättra tillgänglighet och rörlighet på landsbygden samt optimera kommunala transporter genom ett antal aktiviteter och pilotprojekt.

Kommunens egna flöden av gods ses över, liksom hur invånare i Trelleborg nyttjar kollektivtrafiken på landsbygden. Detta kommer att resultera i ett verktyg för hur kommunen kan samordna kombinerade resor, till exempel samordna leveranser av olika slag med privata transporter. Allt blir ett komplement till kollektivtrafiken.

Även ett mobilitetscenter ska etableras inom projektet. I Trelleborg kommer vi att satsa på ett kontorscafé, en arbetsplats som vem som helst får arbeta ifrån och därmed slippa pendla till andra orter. Man kan arbeta hemifrån, men ändå på en arbetsplats där spontana möten kan uppstå.

MAMBA har som ambition att piloter och aktiviteter inom projektet ska överleva efter projekttidens slut. Därför ser Trelleborgs kommun även långsiktigt; självkörandes teknik utvecklas och inom projektet finns möjlighet att studera vilka förutsättningar och krav som kommer att ställas på oss som organisation för att införa självkörandes teknik inom en snar framtid.

EU-loggaLogga Interreg

MAMBA är ett transnationellt Interreg- och EU-projekt.

Länk till MAMBA:s hemsida:
https://www.mambaproject.eu/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?