Vad är Fairtrade?

Fairtrade betyder rättvis handel. Om man väljer Fairtrade-märkta varor kan odlare och anställda i utvecklingsländer få bättre arbets- och levnadsvillkor.

Kaffe och bananer tillhör de varor som vi svenskar konsumerar i stora mängder. Men vi kan inte odla dem i vårt eget land. Därför betyder tyvärr våra vardagsvanor att många m��nniskor far illa längs vägen från odling till försäljning. För att förhindra detta finns Fairtrade.

Fairtrade är en internationell rörelse som arbetar med global rättvis handel. Fairtrade Sverige är det organ som diplomerar städer som vill ta ett etiskt ansvar.

När vi går och handlar här i Trelleborg, kan vi genom att välja Fairtrade-märkta produkter bidra till att odlare och anställda på andra sidan jorden får bättre levnadsvillkor.

För att bli en Fairtrade City krävs att alla i lokalsamhället engagerar sig och bidrar. Det gäller kommunen, butiker, restauranger, arbetsplatser, föreningar och konsumenter. En särskild styrgrupp har bildats under våren som arbetar med frågan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?