Albäcken

Albäcken är en av Trelleborgs kommun och Söderslätts typiska jordbruksåar. Uträtad med branta kanter och hårt belastad av näringsämnen. Delar av vattendraget har restaurerats och undersökningar för att mäta effekterna av åtgärderna har genomförts under 2013.

Mellan 2001 och 2007 genomfördes ett projekt inom det som nu kallas Albäcksområdet. Cirka 1 ha skog planterades på åkermark. Betesmarken utökades (se bilden nedan). En igenvuxen damm grävdes ur så att en stor vattenspegel bildades. I åns nedre lopp i anslutning till Albäcksskogens rekreationsområde grävdes en ny våtmark och ån meandrades på en sträcka av ca tusen meter. När områdets restaurerats genomfördes en rad inventeringar, bl.a. av fisk, grod och kräldjur och flora m.m.

Flygfoto albäcken förr och nu

2011 ansökte Trelleborgs kommun om att medel för att upprepa undersökningarna för att ta reda på hur förändringar i området har påverkat de biologiska värdena. Genom att få aktuella undersökningsresultat kan vi också arbeta mer effektivt med åtgärder. Under 2012 och 2013 har undersökningarna upprepats och resultaten visar inte på stora förbättringar utan det är fortsatt viktigt att arbetet med att minska belastningen av näring, bekämpningsmedel och föroreningar på vattenmiljöerna i Albäcken och dess tillrinningsområde. Våtmarksanläggningar, trädplantering längs vattendraget, återmeandringar, tvåtstegsbreddningar m.m. är alla åtgärder som minskar belastningen och förbättrar livsmiljön för flora och fauna.

Resultatet finns i form av en rapport som går att ladda ner här (PDF-dokument, 4,6 MB).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?