Miljöbokslut 2016

Det myllrar av hållbarhetsarbete i Trelleborgs kommun. Längs åarna gör markägarna gemensam sak och restaurerar åarna och skapar hållbara vattensystem i odlingslandskapet. Resultatet syns inte förrän om kanske tio, tjugo år. Då kommer vattendragen att vackert slingra sig genom gröna korridorer i landskapet.

Inne i stan skapas stadsdelar på nya hållbara sätt. Redan i planeringen ska aspekter som jämställdhet och energi- och klimatfrågor vägas in. Övre är ett sådant ställe liksom det nya Sjöstaden i hamnområdet.

Det är som med åarna: Det arbete som pågår nu – det kommer att bli synligt först lite längre fram!

Genom att välja ut några viktiga arbetsområden och publicera dem i Miljöbokslut 2016 försöker Trelleborgs kommun synliggöra några av de spännande processer som pågår.

Paddan Parsson dyker upp på sidorna. Hen är en unik figur, en strandpadda som med sitt kroppsspråk avslöjar hur miljön i Trelleborgs kommun faktiskt mår. Parsson kan vara alltifrån lycklig till helt död.

Miljöbokslut 2016 finns som trycksak (PDF-dokument, 20,3 MB). Vi du ha ett eget exemplar? Kontakta Kundtjänst i Rådhusets reception.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?