Landsbygdsstrategi

Så arbetar vi i Trelleborg med landsbygdsutveckling

Landsbygdsstrategin för Trelleborgs kommun är ett viktigt strategiskt dokument som skapar förutsättningar för Trelleborgs landsbygd och hur invånare på landsbygden kan få förutsättningar till ett gott liv genom livets alla skeden.

Trelleborgs kommunfullmäktige antog augusti 2018 en landsbygdsstrategi med tillhörande handlingsplan – en strategi för en hållbar landsbygdsutveckling i en kommunen med balans. Strategin och handlingsplanen innehåller tidsbestämda mål, aktiviteter och strategier som ska utvärderas och mätas.

Arbetet med landsbygdsstrategin pågick mellan 2017 och 2018 och är ett dokument som kompletterar översiktsplanen för Trelleborgs kommuns landsbygd - Framtidens Trelleborg - Översiktsplan för orter och landsbygd 2028.

Trelleborgs kommuns landsbygdsstrategi:

Trelleborgs kommuns landsbygdsstrategi - utveckling som främjar en kommun i balans (PDF-dokument, 546 kB)

Trelleborgs kommuns handlingsplan för landsbygdsutveckling:

Trelleborgs kommun handlingsplan för landsbygdsutveckling 2018-2028  (PDF-dokument, 323 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?