Framtids- och innovationsveckan

För en hållbar förnyelse i Trelleborg 16-21 mars 2020.
Hela Trelleborg bjuds in att delta! Var med i kraftsamlingen för god livskvalitet för alla och genomförandet av Agenda 2030!

Vi vill skapa trygga miljöer, låta barnen utvecklas och få näringslivet att blomstra i Trelleborg!

Genom att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser och nätverksbyggande främjas innovation, teknikutveckling och hållbar förnyelse. Genom att bredda målgruppen och involvera fler i samskapande kring framtid och innovation kan vi lyfta redan pågående utvecklingsarbete i kommunen. Genom att dela inspiration och kunskap kan vi stärka det lokala, regionala och nationella samarbetet för att genomföra Agenda 2030.

En viktig del av kommunens utvecklingsarbete är det långsiktiga perspektivet. I mars 2020 arrangeras Trelleborgs första Framtids- och innovationsvecka på temat God livskvalitet för alla. Under veckan genomförs olika aktiviteter och event i Trelleborg där vi verkar tillsammans och lyfter fram allt det positiva som görs lokalt för hållbar förnyelse i Trelleborg.

Dessutom bidrar veckan till att öka kännedom, kunskap om de globala målen för hållbar utveckling samt främjar ökat engagemang i genomförandet av Agenda 2030. Genom att dela goda exempel kan fler aktörer utveckla sitt hållbarhets- och innovationsarbete. Framtidsveckan blir dels en del av kommunens redan pågående utvecklingsarbete, och dels kommunens medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige.

Framtidsveckan involverar hela kommunen (medborgare, företagare, föreningsliv, förvaltningar, skola, politiker och besökare utifrån med flera). Budskapet om de globala målen ska nå alla målgrupper. Veckan präglas av att verka tillsammans, vilket är nyckeln till genomförandet av Agenda 2030 och att skapa God livskvalitet för alla i Trelleborgs kommun.

En återkommande årlig Framtids- och innovationsvecka kan bidra till kommunens vision; "Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt", och de tre inriktningsmålen för perioden 2020-2023; 1) Tryggt och säkert samhälle, 2) Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt 3) Attraktivt näringsliv.

Förhoppningen är att programmet ska involvera medborgarna och innehålla något av intresse för alla samt öppna upp för medskapande kring framtid och innovation.

Veckan inleds med en gemensam invigning och avslutas med Poesifestival i Parken, en favorit i repris! Poesivandringarna, som skolan och näringsidkare håller i, kommer också att återvända - 17 dikter i 17 skyltfönster.

Medverkande aktörer ansvarar för egen aktivitet och står själv för kostnaden det medför.

Projektledare är Maria Glawe och Anitha Ljung, Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?