Framtids- och innovationsdagen

Välkommen till Trelleborgs första Framtids- och innovationsdag den 20 mars! Hela Trelleborg bjuds in att delta! Var med i kraftsamlingen för god livskvalitet för alla och genomförandet av Agenda 2030!

Illustration skapad av Simpley Draw it Big. Bilden bygger på barns och ungas ritningar och texter om miljömålet God bebyggd miljö.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Illustration skapad av Simpley Draw it Big. Bilden bygger på barns och ungas ritningar och texter om miljömålet God bebyggd miljö.

Dagen kommer att ta besökarna med till framtiden på många olika innovativa sätt: Var med och bygg en tidskapsel till framtidens forskare! Besök framtidens Stadspark med ljusshow, scenshow och konstinstallationer!

Poesifestival med utställningar, poesimaraton, workshops och andra spännande programpunkter. Poesivandringarna, som skolan och näringsidkare håller i, kommer också att återvända - 17 mål,  17 dikter i 17 skyltfönster!Vi vill skapa trygga miljöer, låta barnen utvecklas och få näringslivet att blomstra i Trelleborg! Detta gör vi allra bäst tillsammans med hela kommunen och dess invånare.

Ett ungdomsteam från Söderslättsgymnasiet har engagerats för att genomföra dagen tillsammans med olika aktörer. Barn och ungas inflytande och medskapande i samhällsutvecklingen ska genomsyra allt arbete i kommunen. Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag!

En viktig del av kommunens utvecklingsarbete är det långsiktiga perspektivet. Genom att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser och nätverksbyggande främjas innovation, teknikutveckling och hållbar förnyelse. Genom att bredda målgruppen och involvera fler i samskapande kring framtid och innovation kan vi lyfta redan pågående utvecklingsarbete i kommunen. Genom att dela inspiration och kunskap kan vi stärka det lokala, regionala och nationella samarbetet för att genomföra Agenda 2030.

Framtids- och innovationsdagen involverar hela kommunen (medborgare, företagare, föreningsliv, förvaltningar, skola, politiker och besökare utifrån med flera).

Framtids- och innovationsdagen bidrar till kommunens vision; "Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt", och de tre inriktningsmålen för perioden 2020-2023; 1) Tryggt och säkert samhälle, 2) Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt 3) Attraktivt näringsliv.

Medverkande aktörer ansvarar för egen aktivitet och står själv för kostnaden det medför.

Projektledare är Maria Glawe och Anitha Ljung, Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?