Nytt grepp om miljömålsarbetet

Trelleborgs kommun har tagit nytt grepp om miljömålsarbetet. Samtliga nationella miljökvalitetsmål har strukturerats in i fem temagrupper med olika karaktärsdrag. Fyra av fem delar är antagna av kommunfullmäktige.

antaget_miljomalprogram_del_1_mini 240Del 1: Hav och inlandsvatten i balans

Detta är det första temat som arbetats igenom.
Dokumentet antogs av kommunfullmäktige
den 27 maj 2013.

De lokala miljömålen ska fungera som ett hjälpmedel i arbetet för att nå en mera
hållbar utveckling i Trelleborgs kommun.

Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 1:

 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Ingen övergödning
 • Myllrande våtmarker
 • Levande sjöar och vattendrag

Antaget Miljömålsprogram del 1  (PDF-dokument, 8,1 MB)

Förstättsblad del 2 Del 2: Natur och landsbygd i levande mångfald

Detta är det andra temat som arbetats igenom.
Dokumentet antogs av kommunfullmäktige
den 26 januari 2015.

Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 2:

 • Rikt odlingslandskap
 • Rikt växt- och djurliv
 • Levande skogar

Antaget Miljömålsprogram del 2  (PDF-dokument, 4,8 MB)

Del 3: Giftfri och god livsmiljö

Detta är det tredje temat som arbetats igenom.
Dokumentet antogs av kommunfullmäktige
den 23 mars 2015.

Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 3:

 • Giftfri miljö
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Säker strålmiljö

Antaget Miljömålsprogram del 3  (PDF-dokument, 3,1 MB)

Globalt ansvarstagandeDel 4: Globalt ansvarstagande

Detta är det fjärde temat som arbetats igenom.

Dokumentet antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2016.

Temadel 4 innehåller två nationella miljökvalitetsmål. Dessutom ingår ett lokalt framtaget mål.

 • Etiskt och ekologiskt handlande (Lokalt mål)
 • Begränsad klimatförändring
 • Skyddande ozonskikt

Antaget_Miljömålsprogram_del_4  (PDF-dokument, 6,4 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?