Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydvästra Skånes Vattenråd bildades hösten 2013 tillsammans med kommunerna Skurup och Vellinge. Vattenrådet är ett gränsöverskridande forum för samverkan och samarbete kring vattenfrågor. Tillsammans arbetar vi med 15 olika åar/bäckar och dess avrinningsområden.

Vemmenhögsån
Foto: Maria Adolfsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vemmenhögsån

Vattenrådet är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i att vårda och använda sydvästra Skånes vattenmiljöer långsiktigt hållbart. Vattenrådet är en ideell förening med en styrelse som sammanträder cirka 4 till 6 gånger om året.

Vattenrådet anordnar medlemsmöten och informationsträffar. Sedan januari 2015 har vi även ett gemensamt vattenkontrollprogram för vattenundersökningar i Trelleborgs-, Skurups-, och Vellinge kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?